Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015

Πόσο καιρό χρειάζομαι προς τη φώτιση ?
     - Πόσο καιρό χρειάζεται προς τη φώτιση*...?  Ανήσυχος ένας μαθητής ρώτησε 
        το Δάσκαλο του Ζεν. Ο Δάσκαλος απάντησε: 
     - "Μεγάλο χρονικό διάστημα... τουλάχιστον 10 χρόνια. 
     - ''Ε λοιπόν, εγώ θα εργαστώ δύο φορές πιο σκληρά." απαντάει ο μαθητής με πείσμα. 
     - ''Τότε θα διαρκέσει...