Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Μάντρας, Σύντομες Προσευχές


Εκεί που ο Νους Συναντά την Ολότητα

          τα mantras ως τεχνική εσωτερισμού απαντώνται κυριολεκτικά παγκοσμίως και σε όλες τις γνωστές θρησκείες, αρχαίες και σύγχρονες, από τις ανατολικές και τις τρεις αβρααμικές (χριστιανισμός, ιουδαϊσμός, μωαμεθανισμός), μέχρι και τους ινδιάνους σαμάνους ή τους μάγους της Αφρικής, ενώ θα τα συναντήσουμε και σε διάφορα τελετουργικά δρώμενα. 

Αποτελούν δε και βασικό στοιχείο του διαλογισμού, ως μέσο αποδέσμευσης του νου από το άμεσο περιβάλλον, έτσι ώστε ο διαλογιζόμενος να φτάσει σε μία ιδιαίτερη κατάσταση συνειδητότητας, εκεί όπου ο νους συναντά την Ολότητα απαλλαγμένος από την πλάνη του δυισμού, ή κατά μερικούς “αισθάνεται τον Θεό”.

Η λέξη mantra προέρχεται από το σανσκριτικό man (νους) και tra (απελευθερώνω). Επομένως αφορά σε μία φωνητική τεχνική που σκοπό έχει να απελευθερώσει τον νου. Κατ’ ουσίαν τα mantras αποτελούν συγκεκριμένες λέξεις, ολόκληρες φράσεις ή ακόμα και ακαθόριστες συλλαβές που επαναλαμβάνονται επί μακρόν κι εν τέλει, η επανάληψή τους επιφέρει την “απομάκρυνση” της συνείδησης του ανθρώπου από τον κόσμο γύρω του και την υποβοήθηση της ένωσής του με το θείο (μυστικισμός).

Τέτοιες λέξεις ή φράσεις μπορεί να είναι διάφορα ονόματα του Θεού (ανάλογα με τη θρησκεία), σύντομες προσευχές, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ολόκληρες φράσεις ή επιφωνήματα. Τα mantras μπορεί να ψέλνονται προφορικά, ημιπροφορικά ή σιωπηλά (νοητά) αλλά και να γράφονται. Βασικό χαρακτηριστικό ενός προφερόμενου mantra είναι οι δονήσεις που αυτό προκαλεί στον άνθρωπο και ιδίως στην κρανιακή κοιλότητα και γι’ αυτόν τον λόγο δίνεται ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο που προφέρονται.

Προσωπική μου άποψη είναι πως από τα διάφορα είδη/μορφές των mantras, οι επαναλαμβανόμενες σύντομες φράσεις αποτελούν την καλύτερη εισαγωγή σε εναλλακτικές συνειδησιακές καταστάσεις, ενώ η μετάβαση από τις φράσεις σε μεμονωμένες λέξεις επιδρά θετικά κυρίως στα προχωρημένα στάδια των μυστικιστικών εμπειριών.

Δεν θα ήταν υπερβολή το να χαρακτηρίσουμε τα προφερόμενα mantras ως μία τεχνική σύνδεσης και μίξης διαφόρων ήχων προς ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Όπως στη ζωγραφική συνδυάζουμε τα χρώματα για να παράγουμε ένα οπτικά επιθυμητό αποτέλεσμα, έτσι και στα mantras, η ορθή χρήση διαφόρων ήχων έχει τα ανάλογα αποτελέσματα. 


Βασικό στοιχείο αυτής της διαδικασίας, αποτελεί η πρόθεση του ανθρώπου που τα προφέρει, καθώς ένα σημαντικό κομμάτι της δύναμης που πηγάζει από ένα mantra, προέρχεται από το άτομο που το προφέρει και από τον σκοπό για τον οποίο το χρησιμοποιεί. Αναλογικά με την επίδραση των mantras στον άνθρωπο, μπορούμε να παρατηρήσουμε την επίδραση κάποιων ήχων στην ύλη, ακόμα και στους κρυστάλλους του νερού…

          η αξία ενός mantra στις μυστικιστικές εμπειρίες είναι δεδομένη και η επίδρασή του βαθιά και εξαιρετικά σημαντική στον τρόπο που ο μύστης ή ο πιστός επικοινωνεί με τον θεό του. 

Κάθε mantra εκλαμβάνεται ως φθόγγος, λέξη ή φράση δύναμης που η επανάληψή της (κυριολεκτικά εκατοντάδες φορές), υποβοηθούμενη από τη συγκέντρωση του μύστη, επιτυγχάνει να τον αποσύρει από τη γνωστή πραγματικότητα, του αφαιρεί τη συνήθη αίσθηση του χώρου και του χρόνου μέσω της επανάληψης και τον βοηθά να βρει τον σκοπό της προσευχής ή του διαλογισμού του.

Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις τόσο ισχυρής επίδρασης ενός mantra που η επαναλαμβανόμενη προφορά του άλλαξε το χρώμα της φλόγας του κεριού, ενώ είναι συχνό φαινόμενο ένα mantra να έχει και θεραπευτικές ιδιότητες στο νευρικό μας σύστημα, στην κυκλοφορία του αίματος κλπ.  Έχει επίσης διαπιστωθεί πως διάφορα mantras αποτελούν μέθοδο προετοιμασίας για να αντιμετωπίσει κάποιος το ισχυρό ψύχος ή τη ζέστη, δημιουργώντας μία ασπίδα προστασίας γύρω από το σώμα του, όμως όλα αυτά προαπαιτούν μακροχρόνια ενασχόληση με τη μεθοδολογία χρήσης ενός mantra.

Μερικά παραδείγματα γνωστών mantras είναι τα ακόλουθα:

- Kadosh, Kadosh, Kadosh -Adonai Tsvaot (εβραϊκό)
- Κύριε ελέησον (ορθόδοξο χριστιανικό)
- Om Mani Padme Hum (βουδιστικό)
- Ararita (μονολεκτικό)
- Οm (μονοσύλλαβο)
- IAO (μονολεκτικό)

Μάντρα Διαλογισμού 

          λέξεις, ή ακόμα και στιχάκια που πρέπει να είναι σχετικά με το σκοπό του διαλογισμού σου και θα βοηθήσουν να βρει ρυθμό η αναπνοή σου. Παραδείγματα:
Το περίφημο και πιο γνωστό απ' όλα είναι το ΟΟοοοοομμμμμμ (= όλον). Δίνοντας ένταση φωνής στην αρχή, υποβαθμίζοντας σιγά σιγά την ένταση της φωνής εκπνέοντας. Ανάμεσα σε κάθε ΟΜ εισπνέουμε από τη μύτη με γλωττική αναπνοή. 
Άλλο παράδειγμα είναι μια λέξη που αποτελείται από πολλές άλλες λέξεις. 
Η λέξη είναι η: Ομσιβαγιαβασι. Ίσως έτσι είναι δύσκολο να τη θυμηθούμε και να την επαναλάβουμε. Αν όμως τη διαχωρίσουμε στις συλλαβές της, τότε θα γίνει ευκολότερο στην εκφώνηση αλλά και στην κατανόηση. Δηλαδή, 
.  το Ομ είναι η η εξάρτηση, δεν μπορεί να υπάρξει το ένα χωρίς το άλλο και η δυαδικότητα των πραγμάτων.
.  το Σι είναι εκφράζει πολλές έννοιες, τον ήλιο, το φως, την ημέρα, την ηρεμία αλλά και την αρσενική πλευρά.
.  το Βα ακολουθεί τον κανόνα της λεκτικής οικονομίας, εκδηλώνει τη σελήνη, το σκοτάδι, τη νύχτα, την ενέργεια και τη θηλυκή πλευρά.

Όλο μαζί ακούγεται: "ΟοομμμΣιιιΒαααΓιααΒαααΣιιι".  Αν θελήσουμε να το προσαρμόσουμε στα δικά μας νοήματα θα λέγαμε:

"Όλον...  που είσαι αρσενικό μέσα στο θηλυκό και θηλυκό μέσα στο αρσενικό", σαν μια επίκληση. Ή ακόμα αν θέλαμε να εκφράσουμε ηχητικά το Γιν-Γιανγκ. 
Ένα ακόμα Μάντρα, ουδέτερο, όπως είπαμε για να μην απασχολήσουμε το συνειδητό και αρχίσει την μεγάλη περιπέτεια των σκέψεων, αφού ο στόχος μας είναι το υποσυνείδητο, είναι η εκφώνηση φωνηέντων: ΑααααΟοοοοΙιιιιΕεεεε.
Μάντρα για Ευτυχία  

Είναι το Om Guhm  -  Ομ Γκουμ  Μάντρα
Guh-nuh-puh-tah-yay Nah-mah-hah -  Γκα να πα τά γιε    Να μα χά, σε μια λέξη  Γκαναπατάγιε Ναμαχά Ομ  

Χαιρετίζω εκείνον που εξαλείφει όλα τα εμπόδια


Αυτό το μάντρα μπορείται να το χρησιμοποιήσετε  για να αφυπνίσετε τη ελεύθερη ροή της συμπαντικής ενέργειας στη ζωή σας. Ευτυχία, Χαρά, Ενθουσιασμός

Μη ξεχνάτε ότι όλα έχουν σαν πηγή τους την αγάπη. Αγαπάμε τον εαυτό μας, αγαπάμε όλα τα έμβια όντα και βρίσκουμε το Φως που κρύβουμε μέσα μας….
«Ας είναι όλα, τα Πάντα Ευτυχισμένα, Όλα τα Όντα Ειρηνικά, Ας είναι όλα τα Όντα Ευλογημένα» 


Το Θεμέλιο Μάντρα της Γιόγκα 

Gayatri Mantra - Καγιάτρι Μάντρα

Om  -  Ομ

Bhur Bhuvah Swah  -  Μπουρ Μπουβαά σουαχά

(Om) tat savitur varenyam  -  (Ομ) τατ-σα-βερτού βαρένιαμ

Bhargo devasya dhimahi  -  Μπαρκό ντεβασιά ντιμα(χ)ί

Dhiyo yo nah prachodayat  -  Ντι γιό γιό να πρατσόνταγιά

(Om)   (Ομ)Διαλογιζόμαστε πάνω στην Υπέρτατη Λάμψη από τα Τρία Σύμπαντα (τριαδικότητα)

Ας φωτίσει και ας αφυπνίσει τη συνειδητότητά μας.Η προσευχή που διώχνει το φόβο

Green Tara Mantra (Sanskrit): "Oṃ Tāre Tuttāre Ture Svāhā"


Η πρακτική της Πράσινης Τάρα βοηθά να ξεπεράσουν το φόβο και το άγχος, αλλά οι θιασώτες και πιστοί αυτής της προσευχής, επίσης, πιστεύουν ότι μπορεί να ανοίξει δρόμο στην ικανοποίηση, ευόδωση των επιθυμιών, την αποφυγή κάθε είδους ταλαιπωριών και να σε φέρει κοντά στην ευημερία και την ευτυχία.

Όταν ''μπαίνεις'' σ' αυτό το μάντρα, προστατεύεσαι αυτόματα από οκτώ συμφορές.

Η σειρά έχει ως εξής:

1) λιοντάρια και υπερηφάνεια
2) άγριων ελεφάντων και αυταπάτες
3) δασικές πυρκαγιές και το μίσος
4) φίδια και ζηλεύω
5) ληστές και φανατικές απόψεις
6) φυλακές και φιλαργυρία
7) πλημμύρες και τη σφοδρή επιθυμία
8) δαίμονες και αμφιβολία
______________________________________ Εσωτερικός χάρτης,   Όταν πάτε για πρώτη φορά σε μια τοποθεσία αυτό που χρειάζεστε είναι έναν χάρτη. Είτε σε ορεινή περιοχή, είτε μέσα σε μια μεγαλούπολη επιβάλλεται ο χάρτης για να μην χαθείτε. Κάπως έτσι όταν εισέλθεις σε έναν νέο κόσμο που δεν έχεις ξαναταξιδέψει χρειάζεσαι κάτι να σε κατευθύνει, ακόμη κι αν είναι ο δικός σου κόσμος, ο εσωτερικός σου κόσμος. 

Νομίζουμε ότι ξέρουμε τα πάντα για εμάς – καλά δεν μιλάω για τις περιπτώσεις που νομίζουν ότι ξέρουν τα πάντα για τους πάντες – μόλις όμως μας παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, ψυχολογικό ή οργανικό, τρέχουμε αμέσως στο γιατρό, ή σε κάποιο που θεωρούμε ειδικό για να μας βοηθήσει. 

Η αλήθεια είναι ότι ο δυτικός άνθρωπος δεν έχει καμία επικοινωνία με τον εσωτερικό του κόσμο, αυτό μπορεί να γίνει με την προσευχή, το διαλογισμό και τη γιόγκα. Περισσότερο με το διαλογισμό και τη γιόγκα, γιατί, ενταγμένα στην παράδοση των ανατολικών πολιτισμών έχουν αναπτύξει πρακτικές που βοηθάνε σε αυτή την ενδοσκόπηση. Με τον διαλογισμό να αποτελεί το αποκορύφωμα των εσωτερικών ταξιδιών, η γιόγκα αποζητά την απόλυτη αρμονία σώματος, νου και περιβάλλοντος. 

Ακολουθώντας την ίδια διαδρομή, δηλαδή το άδειασμα του μυαλού από τις σκέψεις η γιόγκα αποσκοπεί στην ηρεμία, ενώ ο διαλογισμός στην ανώτερη φώτιση, κι εκεί είναι που ο προσανατολισμός του και οι πρακτικές τους αλλάζουν.

Οι γιόγκι για αυτό το εσωτερικό ταξίδι χρειάζονται τα koshas, «στρώματα» ή «μανδύες», που συνθέτουν ένα χάρτη τον οποίο χάραξανε οι γιόγκα σοφοί περίπου 3.000 χρόνια πριν. Σχετικά με αυτά στις Ουπανισάδες γράφει οτι το μοντέλο kosha πλοηγεί ένα εσωτερικό ταξίδι, ξεκινώντας από την περιφέρεια του σώματος και κινείται προς τον πυρήνα του εαυτού: εκεί η ψυχή ενσωματώνεται. 

Ενώ αυτό μπορεί να ακούγεται σαν αποκρυφισμός, τα Koshas είναι τόσο πρακτικά και βαθύτατα στοχαστικά εργαλεία που μπορεί να σας βοηθήσει να εμβαθύνει την πρακτική της γιόγκα και την ποιότητα της ζωή σας. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χάρτη kosha με τον ίδιο τρόπο που το κάνατε όταν ταξιδεύετε σε ένα ξένο μέρος, προσανατολίζουν τον εαυτό σας για το ταξίδι της πρακτικής γιόγκα όταν χάνεστε ή κολλάτε (π.χ., στην φλυαρία του νου ή στην ταλαιπωρία της στάσης γιόγκα).  Διερευνώντας τα Koshas, ​​θα διαπιστώσετε ότι έχετε ξανάρθει εδώ, και ότι ήταν ο τελικός προορισμός σας, το Anandamaya kosha, είναι το σώμα της ευδαιμονίας.

Από τη σκοπιά των kosha, η γιόγκα μας βοηθά να φέρουμε το σώμα, την αναπνοή, το μυαλό, τη σοφία και το πνεύμα, σε αρμονία. Όπως ένα μωσαϊκό, τα Koshas είναι συνυφασμένα στρώματα. Δεν θα έχετε καμία αμφιβολία ότι αυτό το βιώνει το ίδιο το σώμα σας: Όταν είστε σε ένταση ή ταραγμένοι, η αναπνοή σας γίνεται ρηχή, το μυαλό σας είναι σε σύγχυση, ενώ η σοφία και η χαρά φαίνονται να είναι πολύ μακριά. Όταν έχετε γεμίσει με χαρά για την κοινωνία και τη ζωή, τα συναισθήματα αυτά διαπερνούν ολόκληρη την ύπαρξή σας. Ο χάρτης kosha δεν είναι άκαμπτη αλήθεια, αλλά ένα πρότυπο για να εξερευνήσετε το μυστήριο του να είσαι ζωντανός.

Εμείς οι άνθρωποι είμαστε σαν ένα φωτιστικό που έχει πέντε αμπαζούρ πάνω από τη λάμπα. Κάθε ένα από τα αμπαζούρ έχει διαφορετικό χρώμα και πυκνότητα. Από τη μία πλευρά, οι σκιές παρέχουν την εξατομικευμένη ομορφιά του κάθε λαμπτήρα. Ωστόσο, τα αμπαζούρ επισκιάζει το καθαρό φως.

Το μονοπάτι της γιόγκα Αυτοπραγμάτωσης έχει κατεύθυνση από έξω προς τα μέσα, διαπερνόντας ένα-ένα τα αμπαζούρ, έτσι ώστε να απολαύσετε την καθαρότητα στο αιώνιο κέντρο της συνείδησης, ενώ την ίδια στιγμή επιτρέπει την καθαρότητα να εμψυχωθεί μέσω της ατομικότητά μας. Αυτά τα πέντε καλύμματα είναι τα Koshas , που στην κυριολεξία σημαίνει θήκες.


1.  Φυσική - Annamaya kosha     
2.  Ενέργεια - Pranamaya kosha  
3.  Ψυχή - Manamaya kosha
4.  Σοφία - Vijnanamaya kosha
5.  Ευδαιμονία - Anandamaya kosha
6.  Άτμαν - Αυτο

Anna σημαίνει τρόφιμα. Όλες οι φυσικές πτυχές της ζωής έρχονται και παρέρχονται, και καταναλώνονται από μια άλλη πτυχή της εξωτερικής πραγματικότητας. 


1.  Φυσική - Annamaya kosha     

Έτσι, το εξωτερικό των Koshas ονομάζεται η θήκη των τροφίμων, ή Annamaya kosha.
Το πρώτο στρώμα των Koshas είναι πάντα αυτό όπου μπορείτε να ξεκινήσετε το ταξίδι σας. Σας τοποθετεί στην παρούσα στιγμή του σώματός σας, όπως το βέλος σε ένα χάρτη που λέει «είστε εδώ.» 

Πάρτε ένα από τα χέρια σας και ακουμπήστε -συνδεθείτε με ένα κομμάτι του μηρού, του χέρι σου, ή την κοιλιά.  Είστε σε επαφή με το annamaya kosha – το σώμα σας – το πρώτο στρώμα του δέρματος, του μυϊκού ιστού, τα οστά και τα όργανα.
Το annamaya kosha συχνά αναφέρεται και ως το «βαρύ» του σώματος (Sthūla-śarīra) – το απτό μέρος του εαυτού σας που μπορείτε να δείτε ως επί το πλείστον, την αφή και αίσθηση.  Annamaya σημαίνει «το σώμα των τροφίμων», και υπάρχουν μεγάλα χωρία της Upanishads σε αυτή τη συνειδητοποίηση, ότι είμαστε αποτελείται από τα τρόφιμα και από τη γη, μια ευεργετική ενατένιση που σας βοηθά να επιστήσουν την προσοχή στο πιο υλικό μέρος του εαυτού σας, στο πρώτο kosha σας. 

Όπως όταν έχει καλό λίπασμα στην κορυφή του εδάφους σας, όλα τα στρώματα του εαυτού σας θα επωφεληθούν από μια υγιεινή, ισορροπημένη διατροφή. Απλά φάτε ένα funky γεύμα και παρακολουθήστε τις αλλαγές στην αναπνοή σας και την ψυχική κατάσταση του σώματος.  

Στις αρχές της γιόγκα σας, ένα μεγάλο μέρος του χρόνου θα το χρησιμοποιήσετε για να εξερευνήσετε το φυσικό σας σώμα. Το πρώτο βήμα είναι η γνώση του συνόλου του σώματός σας, από το κεφάλι μέχρι τα δάχτυλα και όλες τις μικρές πτυχές που αναδεικνύονται μέσα από στάσεις γιόγκα, όπως τις καμάρες των ποδιών σας και τα πλευρικά πτερύγια. 
Μαθαίνοντας πώς να ευθυγραμμίσει τις αρθρώσεις, τα οστά σας, και τη σπονδυλική στήλη, να ασκείτε τους μυς σας, την αίσθηση του δέρματός σας, και ακόμη να έχετε επίγνωση του τι συμβαίνει με τα όργανά σας και το ενδοκρινικό σύστημα καθώς οι στάσεις της γιόγκα σας διδάσκουν πώς να εναρμονίσετε τα kosha σας. 

Όταν αρχίσετε την πρακτική σας, θα ξεκινήσετε με μια έντονη ευαισθητοποίηση του πρώτου kosha – το σώμα και τις αισθήσεις – για να κάνει τις πιο λεπτές στρώσεις του εαυτού σας πιο προσιτές. Με άλλα λόγια, εάν θέλετε να εμβαθύνει την αναπνοή σας ή να επηρεάσει την κατάσταση του μυαλού σας, θα πρέπει να περάσει μέσα από την πύλη του φυσικού σώματος.


2.  Ενέργεια - Pranamaya kosha  

Τα επόμενα τρία στρώματα του εαυτού θεωρείται ότι αποτελούν τμήμα του λεπτού σώματος ή sūksma-śarīra, καθώς είναι αόρατο και δεν μπορούμε αρχικά να το κατανοήσουμε με τις αισθήσεις μας. 
Μπορεί, ωστόσο, να γίνει αισθητό, και έχει μια βαθιά επίδραση στο φυσικό σώμα: 

Θα χαθεί αν το Pranamaya kosha σας, ή το σώμα ανάσα, πάψει να λειτουργεί. Μέσα στο πέρασμα της ημέρας η αναπνοή, ή το σώμα ανάσα (το κάθε kosha αντιμετωπίζεται σαν μία ξεχωριστή οντότητα μέσα στην ολότητα που είμαστε μείς, έτσι το Pranamaya kosha είναι το σώμα ανάσα) μένει απαρατήρητο και καταντά να γίνει μια περιορισμένη περιοχή, όπως ένα πουλί που ζει σε κλουβί και ξεχνάει πώς να πετά. 

Για να γνωρίσετε την Pranamaya kosha, εξετάστε πώς η επόμενη εισπνοή σας κυκλοφορεί κυριολεκτικά μέσα από ολόκληρο το σώμα σας, μέσω του οξυγόνου στο αίμα σας. Σε ένα φυσιολογικό επίπεδο, το στρώμα της πράνα αναφέρεται στο κυκλοφορικό σας και τα εσωτερικά συστήματα – το αναπνευστικό ποτάμι της ζωής που ρέει μέσα σας, καθώς και για τη ροή των συναισθημάτων στο σώμα σας. 

Το σύστημα των ασκήσεων της αναπνοής στη γιόγκα που ονομάζεται Pranayama έχει σχεδιαστεί για να αυξήσει και να καλλιεργήσει την ποιότητα του πρανικού σώματος. 

Όταν ξεκινάτε τη γιόγκα πρέπει να ξέρετε πού βρίσκεστε στο φυσικό σας σώμα μέσω της ευθυγράμμισης, θα έχετε μεγαλύτερη ελευθερία αν εξερευνήσετε τη ροή της αναπνοής σας. Με τη μετατόπιση σε βαθιά, αργή και ρυθμική αναπνοή στην πρακτική της γιόγκα, γίνεται συνείδηση ​​ και επηρεάζει αυτό το δεύτερο kosha. Όπως μπορείτε να αυξήσετε την ποσότητα του οξυγόνου στο σώμα σας, το σώμα Pranic αρχίζει να ζωντανεύει. 

Ο συντονισμός της εισπνοής και της εκπνοής σας με τις κινήσεις του φυσικού σώματος σας, όπως και σε στις στάσεις του Χαιρετισμού του Ήλιου, είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους το φυσικό σώμα και το σώμα ανάσα συγχρονίζονται με το νοητικό σώμα (συγκέντρωση και ευαισθητοποίηση).


3.  Ψυχή - Manamaya kosha

Αυτό το τρίτο στρώμα, το Manαmaya kosha, αντιστοιχεί στο νευρικό σας σύστημα και εκφράζει τον εαυτό του ως τα κύματα της σκέψης ή της γνώσης. Πως ενεργεί αυτό το τρίτο στρώμα και εκδηλώνεται εντός της ακινησίας τη στιγμή που η γιόγκα είναι σε εξέλιξη: Προσπαθήστε να εναποθέσετε τα μάτια σας σε ένα σημείο και με επίκεντρο την αίσθηση της αναπνοής νοιώστε το κενό που υπάρχει. Δείτε πόσο καιρό χρειάζεται για να περάσει ένα vritti, ή μια σκέψη που ταράζει την προσοχή σας.

Συχνά τα μυαλά μας είναι υπερφορτωμένο σαν ένας κομβικός αυτοκινητόδρομος, κάνει ασφυκτική τη ροή του ταξιδιού σας ή την πρακτική της γιόγκα. Αν το μυαλό σας έχει μια εμμονή ή παρασύρεται σε διαφορετικές κατευθύνσεις, η αναπνοή σας γίνεται ακανόνιστη και έχετε την αίσθηση πως δεν μπορείτε να διατηρήσετε ηρεμία και ισορροπία. 

Τότε η αναπνοή σας μπορεί να χρησιμεύσει ως γέφυρα ανάμεσα στο σώμα και το μυαλό σας. Διευρυμένη ανάσα = Διευρυμένη μυαλό = Μια αίσθηση της διαφάνειας στο σώμα. 

Για τους περισσότερους από εμάς, η πρακτική της γιόγκα είναι αφιερωμένη στην εκμάθηση του πώς να τιθασεύσουμε τη ροή αυτών των πρώτων τριών στρωμάτων. 
Αν όπως γνωρίζουμε την καλύτερη διαδρομή προς το σπίτι, αναληφθούμε και παρατηρήσουμε τον τρόπο αλληλεπίδρασης αυτών των τριών στρωμάτων, στην πράξη, θα βοηθήσει επίσης στη ροή της καθημερινής ζωής. 

Πολλοί καθηγητές και οι μαθητές χρησιμοποιούν την τεχνική της αναπνοής ujjayi κατά τη διάρκεια της πρακτικής γιόγκα για να βρουν την ισορροπία. Αντλώντας την ανάσα πάνω από το πίσω μέρος του λαιμού σας βοηθά να επικεντρωθεί το μυαλό και να συντονίσει τις κινήσεις σας, τόσο στο διαλογισμό όσο και μεταξύ των asanas.4.  Σοφία - Vijnanamaya kosha

Η vijanamaya kosha είναι το σώμα νοημοσύνη ή η σοφία και αναφέρεται στις ανακλαστικές πτυχές της συνείδησής μας όταν βιώνουμε μια βαθύτερη κατανόηση του εαυτού μας και του κόσμου. 

Δεδομένου ότι τα τρία πρώτα στρώματα αρχίζουν να επιβραδύνουν και να εξασθενούν την πρακτική της γιόγκα, ένα διαφορετικό συναίσθημα αρχίζει να γίνεται αντιληπτό, είναι το σώμα της σοφίας που ζωντανεύει. 
Ξαφνικά δεν προσπαθείς απλώς να αναπνεύσεις σωστά σε στάση, αλλά μια αλλαγή συμβαίνει μέσα σου, σαν το πνεύμα της στάσης να αρχίζει να αναδύεται. Στη Στάση του Δέντρου, αρχίσετε να αισθάνεστε μια σταθερή δύναμη, την εσωτερική δύναμη. 


5.  Ευδαιμονία - Anandamaya kosha   6.  Άτμαν - Αυτο

Είστε ακόμη στο τέταρτο στρώμα του σώματός σας, εκεί που ακούτε την εσωτερική φωνή του υποκειμενικού μάρτυρα να λέει  «αισθάνομαι καλά!» Όταν η μαρτυρία της εμπειρίας διαλύεται στην εμπειρία της στιγμής, η τελική στρώση, Anandamaya kosha, ο πυρήνας της ευδαιμονίας αρχίζει να λάμπει. Υπάρχει μια αίσθηση της ολότητας και της ολοκλήρωσης, μια αίσθηση του ότι φθάνεις στον προορισμό σου, ακόμη και αν είστε εκεί μόνο για μια στιγμή. Αυτός είναι ο ακτινοβόλος πυρήνας, όπου η άνευ όρων αγάπη για την κοινωνία και τη ζωή προκύπτουν.

Δεν είναι μία VIP περιοχή.  Καθ' όλη τη ζωή σας, έχετε πρόσβαση σε αυτό το μέρος του εαυτού σας. Τα παιδιά πηγαίνουν εκεί τακτικά, όπως και οι μουσικοί και χορευτές. Και γι' αυτό αρχίζουν να μαθαίνουν γιόγκα. Μερικές φορές ίσως να μην καταφέρετε να φτάσετε εκεί, θα ξέρετε όμως πως υπάρχει και σας περιμένει, προσπαθήστε και θα το βρείτε ξανά.
__________________


Διαβάστε:  Χαιρετισμός στον Ήλιο

Μπορεί να σας ενδιαφέρει: Γιόγκα, Τι είναι και Τι δεν είναι 


Πηγές που συμβουλευτήκαμε:

Rabindranath Tagore, Ο Ωκεανός της ζωής, εκδόσεις Πατάκη 
www.aoratos-naos.com
www.innerfields.gr/?p=80
www.randomvibes.gr/

  Neo Perasma  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου